Lokalt

Socialdemokraterna i Landskrona prioriterar äldreomsorgen

Publicerat den

Den socialdemokratiska regeringen har sedan höstbudgeten 2017 gjort välfärdssatsningar på över 40 miljarder. För Landskrona stad innebär detta ett tillskott på 100 miljoner kronor som kommer kommunen till del genom riktade stöd till bland annat äldreomsorgen. Bland Landskronas invånare finns många äldre som arbetat hela sitt liv och varit med och byggt upp det svenska […]

Lokalt

Mer elitism mindre fritidspolitiker

Publicerat den

Den borgerliga kommunledningen med stöd av Sverigedemokraterna valde att minska antal fritidspolitiker med 30 procent. Att mer makt flyttas till kommunstyrelsen och samtidigt minska kommunrevisionen. -För oss Socialdemokrater är det viktigt att så många människor som möjligt är med och formar och utvecklar Landskrona. Det är en viktig demokratifråga säger Jonas Esbjörnsson (S) kommunalråd. – […]

Lokalt

Västra och Larvis Socialdemokratiska föreningar besökte FN-Byen

Publicerat den

Medlemmar från Västra och Larvis Socialdemokratiska föreningar besökte FN-Byen under förra veckan. Det stora kontorshuset där 1500 personer med 130 olika nationaliteter jobbar är miljöcertifierat och tar bland annat tillvara regnvatten för att spola i toaletterna, solenergi för att försörja det stora huset med energi och havsvatten för att kyla under sommaren. Hög säkerhet är […]

Lokalt

En värdig och trygg ålderdom

Publicerat den

Socialdemokraterna i Landskrona väljer att interpellera ordförande Jan-Allan Beer (L) ordförande i Omsorgsnämnden efter medias granskning om förhållandena inom omsorgen. – Äldreomsorgen fungerar inte, det behövs satsas rejält. Under allt för lång tid har omsorgen bortprioriterats av den styrande kommunledningen. Fokus har legat på administration och formalia, säger Jonas Esbjörnsson (S) kommunalråd och fortsätter, fokus […]

Lokalt

Socialdemokraternas miljösatsningar i Landskrona ska bli Sveriges klimatsmartaste stad

Publicerat den

Klimatfrågan är en ödesfråga. Den pågående uppvärmningen leder till allvarliga konsekvenser med smältande glaciärer, stigande havsvattennivåer, ökad torka och extrema väderförhållanden. Om hela världen hade haft den resursförbrukning vi har i Sverige skulle det behövas tre jordklot för att försörja jordens befolkning. – Miljöproblematiken kan tyckas i första hand vara föremål för nationell och internationell […]