Okategoriserade

Socialdemokraterna föreslår en kommission för trygghet

Socialdemokrater anser att tryggheten i Landskrona är hotad. Vi kan inte acceptera angrepp mot våra institutioner, så som Stadshuset utsattes förra veckan, och inte heller skjutningar på stan. Medborgarna i Landskrona skall känna sig trygga och ges de bästa förutsättningarna att förverkliga sig själva i arbets- och samhällslivet. Som tur är kom ingen människa till fysisk skada under förra veckans kraftiga explosion, men risken finns att oskyldiga människor kan komma till skada om detta fortsätter.

Därför skriver jag till kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg om detta förslag. Vi vill att kommunstyrelsens ordförande sammankallar alla politiska partier i kommunfullmäktige till en gemensam kommission och arbete kring säkerheten och trygghet i Landskrona.

Det är viktigt att inte ge efter för dessa kriminella och odemokratiska krafter. Vi förutsätter att Landskrona stad ställer upp med de resurser som Polisen begär i sitt arbete med att komma åt och bura in de personer som ligger bakom dessa handlingar. Mer kameraövervakning måste till, men också annat trygghetsskapande arbete behövs.

Fatmir Azemi

Oppositionsråd (S)