Okategoriserade

Behåll Lilla Dag & Natt

I dag skriver Aqba Ar-Rawr i Landskronaposten/HD


Många av Landskronaborna som har förskolebarn känner till den kommunala förskoleverksamheten Lilla Dag & Natt. Under många år har Landskrona stad stolt kunnat erbjuda barn vars föräldrar som jobbar på obekväma arbetstider en plats på förskolan Lilla Dag & Natt. Detta har varit en enorm trygghet för många familjer i staden. Landskrona stad var bland dem första i landet att driva denna verksamhet.

Idag har tyvärr utbildningsnämndens ordförande Lisa Flinth för avsikt att stänga ner en välfungerande och en välbehövlig verksamhet. Detta till förmån för en privat aktör i staden som driver en liknande verksamhet.

Vi S-gruppen i utbildningsnämnden ställer oss kritiska till denna utveckling. Vi har dessutom vid flera tillfällen motionerat i Kommunfullmäktige att utöka platserna i förskoleverksamheten Lilla Dag & Natt. Men vi har fått avslag av de borgerliga partierna med motiveringen att behov inte finns.

Vi Socialdemokrater ser stora risker i att liknande verksamheter försvinner i kommunal regi. Med en privat aktör som styrande kommer staden inte ha samma insyn i verksamheten och kan därför inte garantera kvalitén eller tryggheten för föräldrarna och deras barn.

Vi är också måna om personalen som besitter en lång erfarenhet och pedagogisk kunskap om att driva en förskola på obekväma tider. Det är ytterst viktigt för oss Socialdemokrater att ta vara på denna erfarenhet och kunskap genom att erbjuda en trygg anställning. Istället kommer personalens och pedagogernas vardag kantas med ovisshet och ständig oro inför framtiden.

Aqba Ar-Rawi(S)
2:andre vice ordförande i utbildningsnämnden