Okategoriserade

Nu är det dags för vanligt folk

En god välfärd för alla är en viktig princip för oss socialdemokrater. Genom en rättvist fördelad välfärd skapar vi ett jämlikt samhälle och garanterar alla människor frihet. Ett gott liv bygger på att vi har en god livskvalitet med makt och inflytande över våra egna liv. Våra gemensamma ekonomiska resurser ska stanna i välfärden och inte gå till vinstutdelningar i riskkapitalbolag. Den ger samma trygga äldreomsorg till byggnadsarbetaren som till direktören. Skola, vård och omsorg får aldrig bli en marknad där plånboken styr.