Riks

Samhällsbygget – för trygghet och en hållbar framtid

Publicerat den

I mitten på april presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens vårändringsbudget och riktlinjerna för den ekonomiska politiken. De offentliga finanserna visar nu överskott varje år denna mandatperiod. Sveriges ekonomi går starkt, sysselsättningen är rekordhög och arbetslösheten sjunker. – Genom att föra en ansvarsfull finanspolitik sedan vi tillträdde har vi lyckats vända det stora underskott vi ärvde […]

Lokalt

Barnperspektivet viktigt för socialdemokraterna i Landskrona

Publicerat den

– Barnen ska ha en självklara plats i hela kommunen säger oppositionsrådet Jonas Esbjörnsson (S) och förtydligar, det handlar om allt från säkra och trygga cykelvägar till och från skolan, att erbjuda avgiftsfri konst och kultur till att utveckla pedagogiska och inbjudande lekplatser i hela kommunen. Landskronas befolkning växer och inte minst andelen barn mellan […]

Lokalt

Kunskapslyft för hela Landskrona

Publicerat den

Landskrona brottas sedan många år med hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och höga ohälsotal. För oss socialdemokrater är kampen mot arbetslöshet den viktigaste frågan för framtiden. Sociala och ekonomiska klyftor beror i stor utsträckning på hög arbetslöshet och skapar grund för otrygghet och social misär. Ett sådant samhälle vill vi inte ha. Landskrona ska vara en […]

Riks

Regeringen måste öka reformtakten

Publicerat den

Hög arbetslöshet, passiv arbetsmarknadspolitik och allt sämre villkor på arbetsmarknaden har lett till ökade klyftor och ekonomisk otrygghet för många. Trots att Sveriges ekonomi är stark och tillväxten hög är det många som inte känner igen sig i den positiva bild som målas upp. Men faktum är att förutsättningarna för förändring är goda. Regeringen måste […]

Lokalt

En budget för bättre välfärd i Landskrona

Publicerat den

I tisdags presenterades den socialdemokratiskt ledda regeringens förslag till statsbudget för 2017 som har valts att kalla Samhällsbygget – ansvar för Sverige. Halvvägs in i mandatperioden lägger nu Socialdemokraterna sin tredje budget för att utveckla den svenska modellen och bygga samhället ännu starkare för framtiden. – För Landskrona kommer detta betyda jättemycket säger Jonas Esbjörnsson […]