Lokalt

Chefskarusellen i Landskrona kommun måste utredas

Publicerat den

Slag i slag kommer besked om chefer som lämnar sin anställning inom Landskrona kommun. Man skulle kunna tro att Donald Trump hämtat inspiration från Landskrona när det gäller att göra sig av med chefer som inte dansar efter hans pipa. Stadsdirektörer, bolagschefer, stadsbyggnadschefer och nu chefer inom utbildningsförvaltningen tvingas lämna eller säger upp sig. På […]

Lokalt

100 miljoner till Landskrona när regeringen presenterar vårbudget

Publicerat den

I måndags, presenterar regeringen vårbudget för 2018. Regeringen har genom sina ekonomiska propositioner gjort satsningar på över 35 miljarder på vård, skola och omsorg. För Landskrona innebär satsningarna ett tillskott om 100 miljoner kronor. Satsningarna kommer Landskrona till del genom riktade statsbidrag till äldreomsorgen och skolan men också genom generella statsbidrag i form av välfärdsmiljarderna. […]

Lokalt

Chefer kommer och går

Publicerat den

Åter igen kommer dessa rader tillbaka då ytterligare en chef lämnar Landskrona kommun. Denna gång är det utbildningsförvaltningens chef Anders Grundberg. Det måste bli ett slut nu på dessa chefskaruseller, Landskrona kan bättre än så här. Fyra kommunchefer har fått slutat sitt arbete i Landskrona under en tid på tolv år och till det ett […]

Lokalt

GRATTIS ALLA BARN!

Publicerat den

NU HÖJS BARNBIDRAGET FÖR RUNT 6000 HUSHÅLL I LANDSKRONA! För första gången sedan 2006 så höjs både barnbidraget och studiebidraget med 200 kronor till 1250 kronor per månad och barn. Den socialdemokratiska regeringen levererar på ännu ett vallöfte och stärker jämlikheten och den svenska modellen. Det handlar om 1,3 miljoner familjer som får ett höjt barnbidrag […]

Lokalt

Vårdcentralsfilial till Norrestad i Landskrona

Publicerat den

En vårdcentralsfilial i Landskrona ska öppna i augusti. Filialen ska bemannas med läkare och sjuksköterskor och placeras i bostadsområdet Norrestad. Det är ett av ärendena som sjukvårdsnämnd SUND ska besluta om på nämndens nästa sammanträde. I Landskrona finns två offentliga vårdcentraler och två privata vårdcentraler. Därtill finns flera distriktssköterskemottagningar. Under förra mandatperioden stängde det moderatledda […]