Alinda Zimmander – Satsa på de äldre

Alinda Zimmander sitter i solen på baksidan av Artillerigatans äldreboende. Några vårdtagare syns dock inte till.
Lokalt

De senaste mandatperioderna under Treklöverns styre har mycket av stadens fokus legat på de hårda sektorerna. Stora resurser har lagts på att bygga bostäder och satsningarna på andra materiella tingen har varit många och ibland rent av konstiga (läs voljären). En som definitivt har fått nog och som slår näven i bordet är Alinda Zimmander. […]