Socialdemokraterna i Landskrona prioriterar äldreomsorgen

Rågsveds äldre Boende Foto & Copyright: Martina Huber/Socialdemokraterna
Okategoriserade

I Socialdemokraternas handlingsprogram för de kommande fyra åren lyfts satsningar på trygghetsboende, serviceboende och äldreboende fram för att kunna höja tillgängligheten och kvaliteteten i äldreomsorgen. Satsningar som anses helt nödvändiga för att kunna möta framtidens behov. Samtidigt måste många bostäder anpassas för enskilda behov som ett led i att ge människor att leva kvar i […]

Socialdemokraterna i Landskrona prioriterar äldreomsorgen

Foto: Håkan Karlsson, Zebra Media
Lokalt

Den socialdemokratiska regeringen har sedan höstbudgeten 2017 gjort välfärdssatsningar på över 40 miljarder. För Landskrona stad innebär detta ett tillskott på 100 miljoner kronor som kommer kommunen till del genom riktade stöd till bland annat äldreomsorgen. Bland Landskronas invånare finns många äldre som arbetat hela sitt liv och varit med och byggt upp det svenska […]