Okategoriserade

Klimatfrågan är en ödesfråga

Publicerat den

Klimatfrågan är en ödesfråga. Om hela världen hade den resursförbrukning som vi har i Sverige skulle det behövas mer än tre jordklot för att försörja jordens befolkning. Den pågående uppvärmningen leder till allvarliga konsekvenser med smältande glaciärer, stigande havsvattennivåer, ökad torka och extrema väderförhållanden. I spåren av förändrade villkor för jordens ekosystem hotas livsbetingelserna för […]

Okategoriserade

Välfärden först

Publicerat den

När man blir gammal ska man ha rätt till värdig omsorg och med hög kvalitet. Välfärden har betydelse för både människors trygghet och för social sammanhållning. Människor lever längre med ett friskt och aktivt liv och dessa förhållanden är en utmaning att möta. Vi vill anställa fler inom äldreomsorgen, förbättra arbetsvillkoren och stärka deras kunskap […]

Okategoriserade

Valaffischer

Publicerat den

Vi kommer att presentera våra valaffischer som nu sätts ut i vår kommun. För oss kommer välfärden först. Det är orimligt att göra besparingar och nedskärningar inom äldreomsorg och skola. Under 16 år har äldreomsorgen fått stå tillbaka i vårt Landskrona. Det behöver inte vara så. Vi kommer att prioritera äldreomsorg och skola före nedskärningar!

Okategoriserade

Dags för vanligt folk

Publicerat den

De tre viktigaste utmaningar för Landskronas är äldreomsorgen, Skolan och klimatet. En god välfärd för alla är en viktig princip för oss socialdemokrater. Genom en rättvist fördelad välfärd skapar vi ett jämlikt samhälle och garanterar alla människor frihet. Ett gott liv bygger på att vi har en god livskvalitet med makt och inflytande över våra […]