Socialdemokraternas miljösatsningar i Landskrona ska bli Sveriges klimatsmartaste stad

Lokalt

Klimatfrågan är en ödesfråga. Den pågående uppvärmningen leder till allvarliga konsekvenser med smältande glaciärer, stigande havsvattennivåer, ökad torka och extrema väderförhållanden. Om hela världen hade haft den resursförbrukning vi har i Sverige skulle det behövas tre jordklot för att försörja jordens befolkning. – Miljöproblematiken kan tyckas i första hand vara föremål för nationell och internationell […]

100 miljoner till Landskrona när regeringen presenterar vårbudget

Foto: Björn Nordqvist
Lokalt, Riks

I måndags, presenterar regeringen vårbudget för 2018. Regeringen har genom sina ekonomiska propositioner gjort satsningar på över 35 miljarder på vård, skola och omsorg. För Landskrona innebär satsningarna ett tillskott om 100 miljoner kronor. Satsningarna kommer Landskrona till del genom riktade statsbidrag till äldreomsorgen och skolan men också genom generella statsbidrag i form av välfärdsmiljarderna. […]