Nu stoppar vi vinstjakten inom skola och omsorg

Lokalt, Riks

Våra skattepengar ska gå till det som de är avsedda för – inte till vinstjakt.  Därför är Regeringen och Vänsterpartiet överens om att gå fram med en proposition om vinstbegränsning.   Vinstbegränsningen ska omfatta skola och omsorg. Ideell sektor undantas från vinstbegränsningen. Budgetpropositionen för 2018 baseras på en överenskommelse mellan den socialdemokratiskt ledda regeringen och Västerpartiet. […]

Ersättning för den statliga assistansen höjs

Rågsveds äldre Boende Foto & Copyright: Martina Huber/Socialdemokraterna
Riks

Regeringen beslutar att höja schablonersättningen för den statliga assistansersättningen med 1,5 procent per år. Det innebär att schablonen 2018 blir 295,4 kronor per timme, en höjning med 4,4 kronor jämfört med 2017 års nivå. Detta är en högre uppräkning än för 2017 då schablonen höjdes med 1,05 procent. Schablonersättningen ska möjliggöra för personlig assistans av […]

Nu höjs studiebidraget

Riks

  Budgetpropositionen 2018 baseras på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet. För att stärka de studerandes ekonomiska situation under studietiden föreslår den socialdemokratiskt ledda regeringen i budgetpropositionen för 2018 en höjning av studiemedlens bidragsdel. Förslaget innebär att bidragsdelen inom studiemedlen höjs med cirka 300 kronor per studiemånad. Det här är en viktig satsning för att stärka de studerandes ekonomiska […]

Landskrona besöktes av Justitieminister

Lokalt, Riks

 Den socialdemokratiska regeringen har presenterat en stor satsning i budgetpropositionen för 2018 där kommer man föreslå att anslaget för polisen höjs med 2 miljarder kronor. För 2019 och 2020 föreslås nivåerna öka med 2,3 miljarder respektive 2,8 miljarder kronor. Sammantaget för perioden innebär det att regeringen satsar 7,1 miljarder kronor. Polismyndigheten ges också i uppdrag att förbättra arbetsmiljön och […]